Selecteer een pagina

English • Français • Deutsch

Vind alle foto’s en video’s van de 2016 Europeade

De Europeade 2016 facebook

 

Historiek

Afbeelding1

Sinds haar ontstaan in Antwerpen in 1964 is de Europeade uitgegroeid tot het voornaamste

evenement inzake populaire cultuur in Europa. Ze is de uitdrukking van het geloof in vriendschap en broederlijkheid tussen de Europese volkeren, gebaseerd op het idee « eenheid in verscheidenheid ». In het begin vond het festival tijdens twee dagen plaats om tegenwoordig vijf dagen spektakel te vullen.

Concreet vertaalt de Europeade zich in de jaarlijkse ontmoeting van 4000 à 6000 Europeanen die zich verenigen. Hierbij maken ze gebruik van kunst en volkse tradities uit hun respectievelijke streken als cement van hun manifestatie.

De organisatie van het hele gebeuren ligt in handen van een internationaal comité, dat uit vertegenwoordigers van de verschillende regio’s in Europa bestaat. Dit comité geeft volmacht aan een executief bureau.

Teneinde het basisidee beter te verspreiden, is de Europeade rondreizend. Ieder jaar wordt het festival immers in een verschillende Europese stad gehouden. De praktische organisatie ter plaatse wordt toevertrouwd aan een lokaal comité, dat samenwerkt met en onder verantwoordelijkheid van het Internationaal Comité.

Uiteindelijk ontvangt het evenement gemiddeld 250 volksmuziekbands en folkloristische dansgroepen afkomstig uit de vier hoeken van Europa, namelijk vier- tot zesduizend kunstenaars.

Steden waar de Europeade gehouden is

Share This